Follow us on

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

วันที่โพสต์

 

เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ (ม.6) ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ทางศาสตร์วิศวกรรมเคมี

ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่องปฏิบัติการเฉพาะหน่วย และเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป

 

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

 

รูปแบบกิจกรรม

  • กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ

วันที่จัดกิจกรรม

  • เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

  • 120 คน

ค่าใช้จ่าย

  • 300 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

  • ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

480 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

472 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

469 views

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

473 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

464 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

444 views