Follow us on

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : www.posn.or.th

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 65

สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565


กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับที่ศูนย์ สอวน.วันที่รับสมัครลิงค์การรับสมัคร
1ม.เชียงใหม่8 มิ.ย. – 15 ก.ค. 65คลิก
2ม.นเรศวร1-31 ก.ค. 65 คลิก
3ม.ขอนแก่น รอประกาศ
4ม.อุบลราชธานี15-30 มิ.ย. 65 คลิก
5ม.เทคโนโลยีสุรนารี1-31 ก.ค. 65 คลิก
6ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย1-31 ก.ค. 65 คลิก
7มวล. (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์)15-31 ก.ค. 65 คลิก
7มวล. (คอมพิวเตอร์)15-31 ก.ค. 65 คลิก
8ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่20 มิ.ย. – 31 ก.ค. 65 คลิก
9ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี13 มิ.ย. – 15 ก.ค. 65 คลิก
10ม.ทักษิณ13 มิ.ย. – 15 ก.ค. 65 คลิก
11ม.บูรพา15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 65 คลิก
12ม.ศิลปากร1-28 ก.ค. 65 คลิก
13ม.เกษตรศาสตร์รอประกาศรอประกาศ
14มจพ.รอประกาศรอประกาศ
15ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (คณิตศาสตร์)20 มิ.ย. – 29 ก.ค. 65 คลิก
16ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (คอมพิวเตอร์)20 มิ.ย. – 29 ก.ค. 65 คลิก
17ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)20 มิ.ย. – 29 ก.ค. 65 คลิก
18ร.ร.เทพศิรินทร์20 มิ.ย. – 29 ก.ค. 65 คลิก
19ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา20 มิ.ย. – 29 ก.ค. 65 คลิก
20ร.ร.สามเสนวิทยาลัย (ดาราศาสตร์)1 ก.ค. – 11 ส.ค. 65 คลิก
21จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1 ก.ค. – 5 ส.ค. 65 คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

902 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

897 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

905 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

889 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

604 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

591 views