Follow us on

กำหนดการรับสมัครสอบเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์

“สอวน.” หรือสำนักงานส่งเสริมโอลิมปิกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประกาศกำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นที่เรียบร้อย ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่เลยจ้า

 • วิชาที่เปิดคัดเลือก
  1. วิชาคณิตศาสตร์
  2. วิชาคอมพิวเตอร์
  3. วิชาเคมี
  4. วิชาชีววิทยา
  5. วิชาฟิสิกส์
  6. วิชาดาราศาสตร์
 • สอบคัดเลือก : วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

กำหนดการรับสมัครสอบ เข้าค่าย 1 สอวน. ปีการศึกษา 2564

 1. ศูนย์ สอวน. ม.เชียงใหม่
  • วันที่รับสมัคร 21 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 2. ศูนย์ สอวน. ม.นเรศวร
  • วันที่รับสมัคร 1 – 31 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 3. ศูนย์ สอวน. ม.ขอนแก่น
  • วันที่รับสมัคร 1 – 15 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 4. ศูนย์ สอวน. ม.อุบลราชธานี
  • วันที่รับสมัคร 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 5. ศูนย์ สอวน. ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  • วันที่รับสมัคร 1 – 31 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 6. ศูนย์ สอวน. ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
  • วันที่รับสมัคร 1 – 31 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 7. ศูนย์ สอวน. ม.วลัยลักษณ์
  • วันที่รับสมัคร 12 – 31 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 8. ศูนย์ สอวน. ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  • วันที่รับสมัคร 1 – 31 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 9. ศูนย์ สอวน. ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • วันที่รับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 10. ศูนย์ สอวน. ม.ทักษิณ
  • วันที่รับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 11. ศูนย์ สอวน. ม.บูรพา
  • วันที่รับสมัคร 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 12. ศูนย์ สอวน. ม.ศิลปากร
  • วันที่รับสมัคร 1 – 31 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 13. ศูนย์ สอวน. ม.เกษตรศาสตร์
  • วันที่รับสมัคร 15 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 14. ศูนย์ สอวน. มจพ.
  • วันที่รับสมัคร ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 15. ศูนย์ สอวน. ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
 16. ศูนย์ สอวน. ร.ร.สามเสนวิทยาลัย
 17. ศูนย์ สอวน. ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
 18. ศูนย์ สอวน. ร.ร.เทพศิรินทร์
 19. ศูนย์ สอวน. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
  • วันที่รับสมัคร 1 – 31 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก

เนื้อหาการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ

 • เนื้อหาวิชาชีววิทยา : คลิก
 • เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ : คลิก
 • เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ : คลิก
 • เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ : คลิก
 • เนื้อหาวิชาเคมี : คลิก

กำหนดการรับสมัครค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 พร้อมกันทุกศูนย์

 1. ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • วันที่รับสมัคร 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 2. ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • วันที่รับสมัคร 1 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 3. ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วันที่รับสมัคร 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 4. ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วันที่รับสมัคร 14 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 5. ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วันที่รับสมัคร 14 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 6. ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วันที่รับสมัคร 14 มิถุนายน – 31กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก
 7. ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วันที่รับสมัคร 21 มิถุนายน – 30กรกฎาคม 2564
  • เว็บไซต์รับสมัคร : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : https://www.posn.or.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,165 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

828 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

668 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views