Follow us on

TCAS64 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (รวมข้อมูลการรับสมัครทั้ง 3 รอบ)

วันที่โพสต์

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 มนร. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

 • เปิดรับสมัคร : 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 17 ธ.ค. 63
 • สอบสัมภาษณ์ : 26 ธ.ค. 63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 6 มกราคม 64
 • รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา : 10 มกราคม 64 (ด้วยตนเอง)

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 มนร. โครงการรับด้วย Portfolio

 • เปิดรับสมัคร : 5 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 กุมภาพันธ์ 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 13 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 กุมภาพันธ์ 64
 • ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64 : 22 – 23 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 กุมภาพันธ์ 64
 • รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา : 8 – 10 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 1 มนร. คณะแพทยศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 5 – 19 มกราคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 5 กุมภาพันธ์ 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 10 – 11 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 กุมภาพันธ์ 64
 • ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64 : 22 – 23 กุมภาพันธ์ 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 กุมภาพันธ์ 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มนร.

 • เปิดรับสมัคร : 15 มีนาคม – 25 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 3 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ผู้สมัครเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64 : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 พฤษภาคม 64
 • รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา : 19 – 21 พฤษภาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 Admission1&2 มนร.

 • เปิดรับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64
  • ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 4 – 8 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64
 • รายงานตัว/ลงทะเบียน/ขึ้นทะเบียนนักศึกษา : 14 – 16 มิถุนายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission1 มนร. : คลิก
 • ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 Admission2 มนร. : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : https://admission.pnu.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

187 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

237 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

155 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

102 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

95 views