Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : CREAM TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 28 ต.ค. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 21 ก.พ. – 28 มี.ค. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 4 เม.ย. 66
 • สอบสัมภาษณ์ : 7 – 10 เม.ย. 66
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 21 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการโควตา Admission
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
   • สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
   • สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะนิติศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะรัฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะจิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะอักษรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อัปเดตสรุปสำคัญทุก คณะ/มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศไทย ติดตาม #TCASter ให้ครบทุกช่องทาง

✅ Facebook ✅ Instagram ✅ Line official ✅ Twitter ✅ Youtube

 ดาวน์โหลด TCASter Application ✅ iOS ✅ Andriod 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,229 views

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

889 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,142 views

รอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเพิ่มมีโครงการไหนบ้าง? – TCASter

19,291 views

สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

912 views

สีมงคล 2024! ใส่เสริมดวง รับความปังตั้งแต่ต้นปี มาดูกัน! – TCASter

4,247 views