Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : CREAM TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 28 ต.ค. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 21 ก.พ. – 28 มี.ค. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 4 เม.ย. 66
 • สอบสัมภาษณ์ : 7 – 10 เม.ย. 66
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 21 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการโควตา Admission
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
   • สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
   • สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะนิติศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะรัฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะจิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะอักษรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อัปเดตสรุปสำคัญทุก คณะ/มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศไทย ติดตาม #TCASter ให้ครบทุกช่องทาง

✅ Facebook ✅ Instagram ✅ Line official ✅ Twitter ✅ Youtube

 ดาวน์โหลด TCASter Application ✅ iOS ✅ Andriod 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,048 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,170 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,008 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,541 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,187 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,653 views