รวมข้อมูลการรับสมัครทุกรอบใน TCAS67 บน TCASter App ฉบับอัปเดต
| | | |

รวมข้อมูลการรับสมัครทุกรอบใน TCAS67 บน TCASter App ฉบับอัปเดต

รวมข้อมูลการรับสมัคร #TCAS67 ที่พร้อมให้บริการบนแอป TCASter น้อง ๆ DEK67 ที่อยากดูประกาศรับสมัครจากทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถกดเข้าที่ฟีเจอร์ “คณะในดวงใจ” บนแอปได้เลย 🤗 สำหรับน้องที่มีคะแนน TGAT TPAT แล้ว สามารถนำคะแนนมาใช้ประเมินโอกาสสอบติดรอบ 3 Admission ก่อนได้นะ 🥰 สำหรับใครที่รอคะแนน #ALEVEL สามารถลองใส่คะแนนที่ตั้งเป้าไว้ก่อนได้เลย สถาบันภาคกลาง และภาคตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์สถาบัน : http://www.admissions.chula.ac.th/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รวมทุกวิทยาเขต) เว็บไซต์สถาบัน : https://admission.ku.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เว็บไซต์สถาบัน : https://admission.kmutt.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เว็บไซต์สถาบัน : https://www.admission.kmutnb.ac.th/ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เว็บไซต์สถาบัน : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/undergraduate/announcement มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์สถาบัน : https://reg.tu.ac.th/ มหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์สถาบัน :…