TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 1 – 31 มีนาคม 65 ค่าสมัคร 300 บาท ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 20 เมษายน 65 ทปอ.ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ : 4 พฤษภาคม 65 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร 1.รับตรงโควตา (Quota) รวมคณะ คุณสมบัติทั่วไป เป็นผู้กำลังศึกษา…