TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
|

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : 20 – 26 ก.ย. 65 ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 12 ค.ค. 65 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ…