TCAS66 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

TCAS66 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 14 ก.ย. 65 – 4 ม.ค. 66 สอบสัมภาษณ์ : 8 ต.ค. 65 – 7 ม.ค. 66 ประกาศผลคัดเลือกที่เว็บไซต์ : ทุกๆ วันพุธของสัปดาห์ถัดไป ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ระบบ TCAS : 7 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 –…