TCAS66 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

TCAS66 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 9 ธ.ค. 65 – 18 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 ม.ค. 66 วันสอบสัมภาษณ์ : 26 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66…