TCAS66 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
|

TCAS66 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ยืนยันสิทธิ์ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์ รอบ2 โควตา ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ รอบ2…

TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 และ Admission 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
| | |

TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1 และ Admission 2 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 64 ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 : 26 พฤษภาคม 64 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 26 – 27 พฤษภาคม 64 ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 : 1 มิถุนายน 64 สอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) : 4 – 6 มิถุนายน 64 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 10 มิถุนายน 64 คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ…