TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
| | | | | |

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวัสดีค่าน้องๆทุกคน วันนี้แอดมินมาพร้อมกับระเบียบการรอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จ้า ประเภทโครงการที่เปิดรับนั้นมีทั้งหมด 5 โครงการ บางโครงการ กำหนด GPAX ขั้นต่ำ เพียง 2.00 เท่านั้น น้องๆคนไหนที่สนใจต้องรีบศึกษาข้อมูลคุณสมบัติและเตรียมเอกสารในการสมัครให้พร้อม แล้วไปสมัครกันได้เลยจ้า ❗ กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : 22 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 64 สถานศึกษาดําเนินการคัดเลือกและบันทึกข้อมูลในระบบผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ สถานศึกษาพิมพ์ใบสรุปรายชื่อ / ใบสมัคร/ ใบแจ้งชำระเงิน : 16-24 ธันวาคม 64 สถานศึกษาส่งหลักฐานการสมัคร ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : 5 มกราคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สอบสัมภาษณ์ : 7 มกราคม 65 สอบ/สอบสัมภษณ์ : 15 มกราคม 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : 20…