TCAS65  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
| | | | | |

TCAS65 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สวัสดีจ้า DEK65 ทุกคน ระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศออกมาแล้วจ้าออกมาในรอบนี้มาทั้งใน รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ และ รอบ 2 โควตา จากที่แอดเห็นระเบียบการ บางสาขาวิชารับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ อีกทั้ง บางสาขาวิชา GPAX 2.00 ก็สามารถสมัครได้น้า ใครที่สนใจคณะไหนสาขาไหน ตามแอดมาเลยจ้า กำหนดการคัดเลือก รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ เปิดรับสมัคร : 5 พฤศจิกายน 64 – 20 มกราคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 26 มกราคม 65 สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 30 มกราคม 65 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก : 1 กุมภาพันธ์ 65 ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64…