TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนครพนม

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter เปิดรับสมัคร : 16 ก.ย. – 15 พ.ย. 65 ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการโควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยธาตุพนม…

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนครพนม
| | | | |

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยนครพนม

สวัสดียามเย็นค่า วันนี้แอดมินมาพร้อมกับระเบียบการรับสมัคร รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยนครพนมจ้า สำหรับใครที่กังวลว่ากลัวเกรดจะน้อย หรือเกรดไม่ถึง กลัวจะสมัครไม่ได้ ต้องมาดูของที่นี่แล้วนะ เพราะแอดเห็นว่าบางสาขาวิชาไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัครด้วยนะ !! เห็นแบบนี้แล้วอย่ารีบรอช้า รีบไปอ่านคุณสมบัติและเตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วลุยไปสมัครกันเลย >.< กำหนดการคัดเลือก TCAS65 รอบ1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โควตาแนะแนวมหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร : 11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 64 สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัยนครพนม ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65 นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์…