TCAS66 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

TCAS66 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มกส. เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1 : 19 ก.ย. – 23 ต.ค. 65 ครั้งที่ 2 : 24 ต.ค. – 1 ธ.ค. 65 ครั้งที่ 3 : 2 ธ.ค. 65 – 15 ม.ค. 66 ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1…