BE DESIGNER CAMP ค่ายออกแบบ Fashion design
| | |

BE DESIGNER CAMP ค่ายออกแบบ Fashion design

ค่ายแฟชั่นดีไซน์ Be designer camp ค่ายสำหรับน้องๆที่มีฝันอยากเป็นนักออกแบบเสื้อผ้า Fashion designer เน้นการออกแบบ และลงมือทำจริง ปฎิบัติจริงได้ด้วยตนเอง เรียนรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า เรียนรู้สไตล์ต่างๆ และประวัติ Fashion design เพราะการเรียนรู้ที่ดีคือการได้ลงมือทำด้วยตนเอง ทดลองเรียนผ่านประสบการณ์แบบจัดเต็ม สิ่งที่น้องๆจะได้รับจากการเข้าค่าย Be designer เรียนรู้การหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ การวาง Concept การทำงาน Color tone ในการสร้างสรรค์ผลงาน เรียนรู้ประวัติการออกแบบ และดูผลงานจาก Designer ท่านอื่น ได้เรียนกับDesigner ตัวจริง สร้าง Mood board สำหรับทำงาน ขายผลงาน ทดลอง ออกแบบและ ตัดเย็บเสื้อผ้าของตนเอง สร้างผลงานลง Port folio ได้รับใบประกาศนียบัตร ได้เพื่อนๆที่สนใจเรียนในด้านเดียวกัน ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ ติดปัญหา…