Follow us on

ข้อมูลรอบสอบ TCAS

เลือกดูข้อมูลที่เพื่อน ๆ สนใจ

ข้อมูลรอบสอบ TCAS

เลือกดูข้อมูลที่เพื่อน ๆ สนใจ

ข้อมูล TCAS​

รวมข้อมูลที่ DEK68 จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ TCAS

ข้อมูล TCAS​

รวมข้อมูลที่ DEK68 จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ TCAS

ข้อมูลสำคัญของ mytcas

TCAS (Thai university central admission system)

คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมหา’ลัย ที่ออกแบบโดย
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.

TCAS มีทั้งหมด 4 รอบ

  1. รอบ Portfolio
  2. รอบ Quota
  3. รอบ Admission
  4. รอบ Diract Admission

เว็บไซต์ที่ DEK68 จำเป็นต้องรู้​

MyTCAS: คลิก

สนามสอบจำลอง: คลิก

กำหนดการสอบ

ปฏิทินการเตรียมตัวสอบในเเต่ละรอบ

กำหนดการสอบ

ปฏิทินการเตรียมตัวสอบในเเต่ละรอบ

5 Step เตรียมความพร้อม

5 Step เตรียมความพร้อม

ก่อนสอบ TCAS68 …ทำตามนี้สอบติดชัวร์ !!

Trick & Tips

รวมเคล็ดไม่ลับในการเตรียมตัวสอบ TCAS

Trick&Tips

รวมข้อมูลที่ DEK68 จำเป็นต้องรู้ก่อนสอบ TCAS

รวมเคล็ดไม่ลับในการเตรียมตัวสอบ TCAS