Follow us on

สนามสอบจำลองอันดับ 1 ของประเทศ

ข้อสอบแม่นใกล้เคียงของจริง
ออกโดยติวเตอร์ชั้นนำทุกวิชา

สนามสอบจำลองอันดับ 1 ของประเทศ

ข้อสอบแม่นใกล้เคียงของจริง ออกโดยติวเตอร์ชั้นนำทุกวิชา

TCASter Mock Exam

00
วัน
00
ชั่วโมง
00
นาที
00
วินาที

TCASter Mock Exam

เลือกสมัครเเบบ Pack คณะยอดฮิต

จุดเด่นของเเต่ละสนามสอบ​

จุดเด่นของเเต่ละสนามสอบ

สนามสอบครอบคลุมทั่วประเทศ

กับบรรยากาศการสอบเสมือนจริง

สนามสอบครอบคลุมทั่วประเทศ

กับบรรยากาศการสอบเสมือนจริง

 

กำหนดการเเละตารางสอบ​

TGAT/TPAT (รอบสิงหาคม 2567)

A-Level (รอบสิงหาคม 2567)

สิ่งที่ได้จากการสอบ Mock Exam​

สิ่งที่ได้จากการสอบ Mock Exam​

ให้ประสบการณ์
การสอบเสมือนจริง

ลดการตื่นสนาม ฝึกบริหารจัดการเวลาทำข้อสอบ

ข้อสอบออกโดยติวเตอร์ ระดับประเทศ

อัปเดตล่าสุดอิงตาม Blueprint ใกล้เคียงข้อสอบจริงที่สุด

นำข้อสอบกลับบ้าน
ได้ทันที หลังสอบเสร็จ

พร้อมไฟล์เฉลยละเอียดและวิดีโอ อธิบายข้อยาก
ในวันประกาศผลสอบ

ได้ใบรายงานผลวิเคราะห์ รายบุคคล

รู้คะแนนเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ช่วยบอกจุดอ่อน บทที่ยังไม่แม่น

ตัวอย่างใบรายงานผล

ตัวอย่างใบรายงานผล

รีวิวจากรุ่นพี่

ค่าสมัครสอบ

วิธีการสมัคร

เงื่อนไข

1. การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 • ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครต้องเป็นของผู้เข้าร่วมสอบหรือเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น กรณีให้ผู้อื่นทำรายการแทนนั้นสามารถทำได้แต่ข้อมูลที่สมัครมาต้องเป็นของผู้เข้าสอบ
 • ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยชื่อ – นามสกุลต้องสะกดตรงตามบัตรประชาชน และโรงเรียน ชั้นปี อีเมล บัตรประชาชนต้องเป็นของผู้เข้าสอบเท่านั้น
 • ทางบริษัทและผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้อง ฟ้องร้อง ส่งคำร้องเรียน หากเกิดปัญหาการส่งมอบบริการเนื่องจากผู้สมัครให้ข้อมูลผิดพลาด
 • ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ และต้องทำการสมัครใหม่
 • เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนวิชา และไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินได้ในทุกกรณี

2.1 หลักฐานแสดงตัวตนก่อนเข้าสอบ
– ใช้บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการและเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
– ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับในบัตรประชาชน
– หากไม่นำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้ทำการติดต่อกองอำนวยการของสนามสอบนั้น ๆ
2.2 การแต่งกาย
แต่งชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ เท่านั้น
2.3 กติกาในห้องสอบ
– สวมหน้ากากอนามัยขณะทำการ-สอบที่สนามสอบตลอดเวลา
– ให้นำดินสอสีดำ 2B หรือมากกว่า 2B, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
– สามารถนำเครื่องมือสื่อสารและของมีค่าเข้าห้องสอบได้ แต่ให้ปิดเครื่องนำเก็บไว้ใต้เก้าอี้และปฏิบัติตามกฎจากห้องสอบอย่างเคร่งครัด
– สามารถเข้าสายได้ 15 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบและไม่สามารถเข้าสอบได้
– ผู้เข้าสอบหลังจากเข้าห้องสอบแล้วจะไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาได้
– กรณีฉุกเฉินสามารถออกไปเข้าห้องน้ำได้ โดยมีผู้คุมสอบติดตามไปด้วย
– ห้ามพูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ และห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
– สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบการตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 • สามารถเข้าสอบได้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://mockexam.tcaster.net/
 • สามารถเข้าสอบวันเวลาใดก็ได้ในช่วง 7 วันที่กำหนด
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขข้อมูลผู้สอบเบื้องต้นได้ ด้วยการเข้าระบบที่ลิงก์ https://tcastershop.tcaster.net/ 
หรือแจ้งเรื่องและส่งคำร้องเข้ามาที่ Line : @tcaster
 • การเปลี่ยนแปลงสนามสอบ เปลี่ยนแปลงได้กรณีสมัครสอบ Paper – based (สนามสอบ) เท่านั้น
 • หลังจากการสมัครและชำระเงินเสร็จสิ้น ผู้สมัครสอบไม่สามารถย้ายสนามสอบที่มีรูปแบบแตกต่างกันได้ทุกกรณี 
เช่น จากการสอบรูปแบบ Computer – based (ออนไลน์) ย้ายไปเป็นรูปแบบ Paper – based (สนามสอบ) ไม่สามารถทำได้
 • หลังจากการสมัครแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ https://mockexam.tcaster.net/
 • หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าไปเช็กสถานะได้ ในปุ่ม “เช็กสถานะการสมัคร”

ในกรณีขาดสอบหรือไม่สามารถมาสอบได้ น้อง ๆ สามารถดาวน์โหลดโจทย์และดูเฉลยละเอียดได้ทางเว็บไซต์ ตามวันและเวลาที่ระบุในกำหนดการ

จัดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมสอบ ให้มีการเว้นระยะอย่างเหมาะสมต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line : @tcaster ในช่วงก่อนวันสอบ