นิติเวชศาสตร์ vs นิติวิทยาศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter
| | | |

นิติเวชศาสตร์ vs นิติวิทยาศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับสาขานิติเวชศาสตร์ vs นิติวิทยาศาสตร์ มาให้น้อง ๆ ที่อยากรู้จัก 2 สาขานี้กัน มาดูกันเลย! 1. นิติเวชศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และการนำเอาวิชาแพทย์ทุกสาขาไปประยุกต์ เพื่อประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรม ตัวอย่างเนื้อหาที่เรียน นิติพยาธิวิทยา พิษวิทยา นิติซีโรวิทยา วัตถุพยานทางชีววิทยา มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชานิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2. นิติวิทยาศาสตร์ การเอาความรู้ด้านวิชาวิทยาศาสตร์ มาช่วยในการไขคดีต่าง ๆ เพื่อเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ตรวจร่างกายและวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ ตัวอย่างเนื้อหาที่เรียน การตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการถ่ายรูป การตรวจลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า การตรวจเอกสาร การตรวจอาวุธปืน และกระสุนปืนของกลา มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี –…

คณะพยาบาลศาสตร์ vs คณะเทคนิคการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter
| | | |

คณะพยาบาลศาสตร์ vs คณะเทคนิคการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์ vs คณะเทคนิคการแพทย์ มาให้น้อง ๆ  ที่อยากรู้จัก 2 คณะนี้กัน มาดูกันเลย! 1. คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นการเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกายหรือทางจิต และคอยสังเกต เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้ คณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ – โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยสุโททัยธรรมมาธิราช คณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)…

นักจิตแพทย์ vs นักจิตวิทยา ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter
| | | |

นักจิตแพทย์ vs นักจิตวิทยา ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับอาชีพนักจิตแพทย์ และนักจิตวิทยา มาให้น้อง ๆ  ที่อยากรู้จัก 2 อาชีพนี้กัน มาดูกันเลย! 1. นักจิตแพทย์ เป็นการศึกษาด้านจิตเวชการวินิจฉัยและรักษาโรค ในด้านอารมณ์ จิตใจ ระบบประสาทและสมอง นักจิตแพทย์ต้องทำอะไรบ้าง? เป็นแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษา วินิจฉัยและรักษาอาการป่วย ทั้งทางอารมณ์และจิตใจ รวมไปถึงระบบประสาทและสมอง มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้ คณะแพทยศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) คณะแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี) คณะแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   คณะแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   คณะแพทยศาสตร์…

ม.กาฬสินธุ์ เปิดรอบ Portfolio 3 รอบ รับอีกหลายโครงการ – TCASter
| | | | | |

ม.กาฬสินธุ์ เปิดรอบ Portfolio 3 รอบ รับอีกหลายโครงการ – TCASter

มาแล้วกับรอบพอร์ต (Portfolio) TCAS67 ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บอกเลยว่าปีนี้เปิดรอบโครงการเยอะมาก ๆ รีบเข้ามาเช็กกำหนดการ โครงการที่เปิดรับ พร้อม ๆ กับพี่ TCASter ได้เลย กำหนดการรับสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  รับสมัครโครงการ : 7 – 27 ก.ย. 66ครั้งที่ 1 : 28 ก.ย. – 6 พ.ย. 66ครั้งที่ 2 : 7 พ.ย. – 11 ธ.ค. 66ครั้งที่ 3 : 12 ธ.ค. 66 – 15 ม.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ : 3 ต.ค. 66ครั้งที่ 1 :…

มาแล้ว! รอบ PORTFOLIO ม.ทักษิณ รับรอบแรก 1 กันยายนนี้ – TCASTER
| | | | | |

มาแล้ว! รอบ PORTFOLIO ม.ทักษิณ รับรอบแรก 1 กันยายนนี้ – TCASTER

มาแล้ว รอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยทักษิณ เริ่มเปิดรับกันไปแล้วเมื่อ 1 กันยายนที่ผ่านมานี้ น้อง ๆ TCAS67 คนไหนสนใจ อยากเรียนในมหาวิทยาลัยทักษิณ มาดูคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับและกำหนดการพร้อมพี่ TCASter กันได้เลย กำหนดการรอบพอร์ต (PORTFOLIO) มหาวิทยาลัยทักษิณ สมัคร (ออนไลน์) ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิก (ระบบจะปิดรับสมัครในวันสุดท้ายของการสมัครเวลา 23.59 น.)1 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566 ชําระเงินค่าสมัคร ผ่านช่องทาง Mobile banking หรือ Internet banking (เท่านั้น) 1 กันยายน – 21 ตุลาคม 2566 ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชําระเงินค่าสมัคร 3 วันทําการ หลังชําระเงินค่าสมัคร วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัคร (ออนไลน์) (ระบบจะปิดรับเอกสารในเวลา 23.59 น.)22 ตุลาคม 2566…

รวมทุนมหาวิทยาลัยเอกชน ปี 2023 – TCASter
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รวมทุนมหาวิทยาลัยเอกชน ปี 2023 – TCASter

ปลดล็อกโอกาสทางการเรียน ลดภาระทางการเงิน

ข่าวดี! สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาทุนการศึกษาในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ (แพทย์ เภสัช ทันตะ)
| | | | |

ค่ายสายวิทย์สุขภาพ (แพทย์ เภสัช ทันตะ)

ค่ายรอบปีหน้าเปิดรับแล้ววววว การเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย กับสายวิทย์สุขภาพ กับพี่ๆ Dolphin Camp จัดหนักจัดเต็มให้ถึง 3 คณะ เรียกได้ว่า มา 1 ค่าย ได้ถึง 3 คณะเลยยยย มีคณะไหน กิจกรรมอะไรบ้าง ไปดูกัน….. กิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ ศึกษาฉลากยา ยาสมุนไพร และกระบวนการขั้นตอนการผลิตยาต่างๆ เรียนรู้วิธีใช้ยาอย่างถูกต้อง พร้อมลงมือปรุงยาที่ใช้ได้จริง กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ เรียนรู้ระบบไหลเวียนโลหิต โครงสร้างและกลไกการทำงานของหัวใจ และลงมือผ่าตัดศึกษาอนาโตมี่ของหัวใจ พร้อมสวมใส่ชุดผ่าตัด กิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ศึกษาระบบและโครงสร้างภายในช่องปาก การเรียกชื่อฟัน รู้จักอุปกรณ์ทันตกรรมต่างๆ และลงมือพิมพ์ฟันก่อนการจัดฟันเสมือนจริงสู่หมอฟันคุณภาพ ยังไม่พอฮะ ⁉ แถมไปอีกก ทริคการสอบ กสพท. ครบทั้ง 3 พาร์ทแบบจุกๆ และแนะแนวระบบสอบ Tcas66-70 อัพเดทใหม่ล่าสุด การวางแผนการเตรียมตัว ทำพอร์ตยังไงให้ปัง ให้ติด ✅มีชุดกาวน์ และ ชุดผ่าตัดแพทย์ ให้ใส่ฟรี ตลอดค่าย ✅ภาพกิจกรรมสวยๆจากพี่ตากล้อง…

รู้จักสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และวิธีการเตรียมตัวสอบเข้า กับพี่คอปเตอร์ เฟรชชี่คณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
| | | | | |

รู้จักสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และวิธีการเตรียมตัวสอบเข้า กับพี่คอปเตอร์ เฟรชชี่คณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“เป็นที่แรกในประเทศที่เปิดสอนในสาขานี้โดยเฉพาะ ซึ่งเรียกได้ว่า เราจะได้เรียนแบบสองขั้วไปเลย ขั้วหนึ่งเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อีกขั้วหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับการแพทย์”“ที่เรียนหลัก ๆ จะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ด้วยกันครับ โดยส่วนแรกจะเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่นการจัดการข้อมูล การเขียนโปรแกรม หรือการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์  และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ เช่น การระบาดและการเกิดโรค”– พี่คอปเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ – น้อง ๆ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คืออะไร ? แล้วเค้าเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ? วันนี้รุ่นพี่รีวิวเลยจะพาน้อง ๆ ไปพบกับพี่คอปเตอร์ เฟรชชี่ปี 1 จากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะมารีวิวสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพที่กำลังมาแรงในตอนนี้ อีกทั้งยังแชร์วิธีการเตรียมตัวสอบเข้าของพี่คอปเตอร์อีกด้วยยย จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ จะพลาดได้ยังไง รีบไปดูกันเลยยยยย !!! ช่วยแนะนำตัวให้น้อง ๆ ได้รู้จักหน่อย สวัสดีครับ ชื่อคอปเตอร์นะครับ จบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข…

Scientists&Engineer วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเป็นของคู่กัน
| | | | | | |

Scientists&Engineer วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเป็นของคู่กัน

ค่าย Scientists & Engineer #วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเป็นของคู่กัน กิจกรรมภายในค่าย ประกอบด้วย กิจกรรมทดสอบกระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ เรียนรู้แบบเจาะลึกสาขาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ แนะแนว 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำและสาขาวิชาดังที่ติดอันดับโลก แนะแนวการทำ Portfolio ให้ปังและตรงจุดกว่าใคร เก็งข้อสอบและทดลองสอบจริง PAT2 & PAT3 ฟรี เกียรติบัตร 2 ใบทั้งวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ฟรี ใบวิเคราะห์ผลรายบุคคล สอบอะไรได้คะแนนเท่าไหร่ ต้องพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง ฟรี Magic Box From Home เอกสารและอุปกรณ์การเรียนส่งตรงถึงบ้าน ประกอบด้วย ข้อสอบ PAT 2 ปีเก่า 3 ปีย้อนหลัง พร้อม QR CODE เฉลย ข้อสอบ PAT 3 ปีเก่า 3 ปีย้อนหลัง พร้อม QR CODE เฉลย อุปกรณ์การเรียนครบชุดพร้อมเรียนทันที…

#คณะวิทย์ จุฬา vs มหิดล ต่างกันยังไง? I UNI TALK
| | | | | | | | |

#คณะวิทย์ จุฬา vs มหิดล ต่างกันยังไง? I UNI TALK

เด็ก #คณะวิทย์ ขึ้นชื่อว่าเป็น “เด็กเนิร์ด” จริงหรอ? คลิปนี้ได้รุ่นพี่ตัวจริงเสียงจริงจากคณะวิทย์ จุฬาฯ VS มหิดล มาแชร์ประสบการณ์การเรียนพร้อมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในแต่ละมหา’ลัย ให้น้องๆได้ลองตัดสินใจกันดู อย่ารอช้า! ไปดูกัน เปิดวาร์ป IG สองสาว #ทีมจุฬา พี่แป้ง: ppsrptn #ทีมมหิดล พี่อิง: ingsupko #DEK64 #TCAS64 #ทีมวิทยา #คณะวิทยาศาสตร์ = = = = = = = = = = = = = = ติดตามข่าวสารการสมัครสอบโหลด “TCASter” แอปเดียวจบครบทุกเรื่องสอบ IOS – http://bit.ly/TCASteriOS Android – http://bit.ly/TCASterAndroid Website : https://tcaster.net/ Facebook : TCASter Facebook Inter…