Follow us on

One Million Business ค่ายบริหารธุรกิจ | บัญชี | โลจิสติกส์

วันที่โพสต์

วันและเวลาที่จัดกิจกรรม : 30 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบกิจกรรม: Online Real Time by Zoom (เรียนสดออนไลน์พบผู้สอนจริง)

ประเภทของกิจกรรม: ค่ายวิชาการเชิงปฏิบัติการ

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือปวช.หรือเทียบเท่าหรือเด็กซิ่ว
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดได้

 

รับสมัครจนถึง 28 มิถุนายน 2567 ภายใน 23.59 น.

(อาจปิดรับสมัครก่อนวันและเวลาที่กำหนดหากมีผู้สมัครครบ 100 คนแล้ว)

 

กิจกรรมภายในค่าย

 

 • ปูพื้นฐานเปิดมุมมองโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน (Business 101)
 • การตลาดและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า (Basic Business 1: Business Innovation)
 • ปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจสู่ความสำเร็จ 1 (Workshop 1: Business Go!)
 • บัญชีสำหรับธุรกิจและวิเคราะห์งบการเงิน (Basic Business 2: Accounting and Financial Analysis)
 • ปฏิบัติการวิเคราะห์งบการเงินจากบริษัทชั้นนำของไทย (Workshop 2: Financial Analysis)
 • พื้นฐานโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย (Basic Business 3: Basic Logistics and Supply Chain)
 • สร้างแผนพัฒนาธุรกิจหนึ่งล้านบาทแรกของตนเอง (Workshop 3: Go to One Million Business in 30 minutes)

 

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 1. VDO ทบทวนความรู้หลังจบค่าย รับชมซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง นานสูงสุด 15 วันหลัง
 2. หนังสือเรียน One Million Business ความรู้พื้นฐานเพื่อเริ่มต้นสร้างธุรกิจหนึ่งล้านบาทแรก
 3. รับสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาทักษะ ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างอิสระที่จะจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและอบรมเชิงวิชาการให้ฟรี หลังจบกิจกรรมค่าย
 4. รับประกาศนียบัตร 3 ใบ 3 สาขา (ได้รับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม) ประกอบด้วย
 • ประกาศนียบัตรผ่านการเรียนหลักสูตรการบริหารธุรกิจเบื้องต้น
 • ประกาศนียบัตรผ่านการเรียนหลักสูตรบัญชีสำหรับผู้ประกอบการเบื้องต้น
 • ประกาศนียบัตรผ่านการเรียนหลักสูตรโลจิสติกส์เบื้องต้น

 

 

วันที่จัดกิจกรรม

 • 30 มิถุนายน 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

 • 28 มิถุนายน 2567 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

 • 100 คน

ค่าใช้จ่าย

 • 469 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ)

 • ม.1 – ม.6 / ปวช. / เทียบเท่า / เด็กซิ่ว (ปีการศึกษา 2567)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • กิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมนี้จัดโดย

 • Change Education

เพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร
 • สายอาชีวะสามารถสมัครได้
 • รับเกียรติบัตร 3 ใบ 3 สาขา 2 ภาษา

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINK

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,815 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,898 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,863 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

728 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

573 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,947 views