Follow us on

Mechanical and Civil Engineering เจาะลึกเครื่องกลและโยธา

วันที่โพสต์

ค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ Mechanical and Civil Engineering เจาะลึกวิศวกรรมเครื่องกลและโยธา เป็นค่ายวิชาการเชิงปฏิบัติการ ที่มุ้งเน้นปฏิบัติ ผ่านโปรแกรมจำลอง กิจกรรมภายในค่าย มีดังนี้

 1. Introduction 1: ปูพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. Session 1: พื้นฐานการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. Session 2: พื้นฐานระบบไฮดรอลิกในงานวิศวกรรม
 4. สอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการ (จัดสอบ 1 สัปดาห์หลังจบค่ายผ่านระบบออนไลน์)

 

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
 1. VDO ทบทวนความรู้หลังจบค่าย รับชมซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง นานสูงสุด 15 วัน
 2. หนังสือเรียน Mechanical and Civil Engineering
 3. รับสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาทักษะ ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างอิสระที่จะจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและอบรมเชิงวิชาการให้ฟรี หลังจบกิจกรรมค่าย
 4. รับประกาศนียบัตร 2 ใบ 2 ภาษา (ได้รับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม) ประกอบด้วย
  1. ประกาศนียบัตรจบหลักสูตรพื้นฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (ไทยและอังกฤษ)
  2. ประกาศนียบัตรจบหลักสูตรพื้นฐานระบบไฮดรอลิกในงานวิศวกรรม (ไทยและอังกฤษ)
 5. หนังสือรับรองผู้มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานด้านการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์และระบบไฮดรอลิก (เฉพาะผู้มีคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 85%)

วันที่จัดกิจกรรม

 • 6 กรกฎาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

 • 4 กรกฎาคม 2567

จำนวนที่รับ

 • 80 คน

ค่าใช้จ่าย

 • 689 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ)

 • ม.1 – ม.6 / ปวช. / เทียบเท่า / เด็กซิ่ว (ปีการศึกษา 2567)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • จัดกิจกรรม Online ผ่าน Zoom (เรียนสดออนไลน์พบผู้สอนจริง)

กิจกรรมนี้จัดโดย

 • Change Education

เพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร
 • รับเกียรติบัตร 4 ใบ 2 สาขา 2 ภาษา

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINK

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,816 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,901 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,867 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

729 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

574 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,947 views