Follow us on

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2566

วันที่โพสต์

สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย สวช. ทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย จะจัดให้มีการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ซึ่งเป็นการสอบวัดทักษะความรู้วิชาการของนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ ประเมินความฉลาดทางด้านวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน รวมถึงคัดเลือกตัวแทนจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 11 พ.ค. 66

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • 30 ก.ย. 66

จำนวนที่รับ

ค่าใช้จ่าย

  • 200-500

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ)

  • ประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

สถานที่จัดกิจกรรม

  • เป็นกิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

เพิ่มเติม

  • หมายเหตุ : ผู้ที่ได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 50 คะแนนขึ้นไปของแต่ละช่วงชั้นในแต่ละประเภทการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ ซึ่งจะมีการสมัครและชำระเงินอีกครั้ง นักเรียนที่สอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยรูปแบบออนไลน์ทุกคน การตัดสินของคณะกรรมการที่ปรึกษาข้อกำหนดและรูปแบบมาตรฐานข้อสอบ สำนักงาน สวช. ถือเป็นที่สิ้นสุด นักเรียนไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINK

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,048 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,171 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,008 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,542 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,187 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,653 views