Follow us on

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2566

วันที่โพสต์

สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย สวช. ทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย จะจัดให้มีการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ซึ่งเป็นการสอบวัดทักษะความรู้วิชาการของนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ ประเมินความฉลาดทางด้านวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน รวมถึงคัดเลือกตัวแทนจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วันที่จัดกิจกรรม

  • 11 พ.ค. 66

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • 30 ก.ย. 66

จำนวนที่รับ

ค่าใช้จ่าย

  • 200-500

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ)

  • ประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

สถานที่จัดกิจกรรม

  • เป็นกิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

เพิ่มเติม

  • หมายเหตุ : ผู้ที่ได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน 50 คะแนนขึ้นไปของแต่ละช่วงชั้นในแต่ละประเภทการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันรอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ ซึ่งจะมีการสมัครและชำระเงินอีกครั้ง นักเรียนที่สอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยรูปแบบออนไลน์ทุกคน การตัดสินของคณะกรรมการที่ปรึกษาข้อกำหนดและรูปแบบมาตรฐานข้อสอบ สำนักงาน สวช. ถือเป็นที่สิ้นสุด นักเรียนไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINK

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

869 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,003 views

รอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเพิ่มมีโครงการไหนบ้าง? – TCASter

18,926 views

สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

895 views

สีมงคล 2024! ใส่เสริมดวง รับความปังตั้งแต่ต้นปี มาดูกัน! – TCASter

4,222 views

รวม 4 บทสวดไว้ท่องก่อนสอบ เสริมดวงด้านการเรียน มาดูกัน! – TCASter

4,234 views