Follow us on

รอบ 3 Admission

เหมาะกับใคร?​

- สายเเข่งขันด้วยคะเเนนสอบ
- เด็กซิ่ว
- คนที่บริหารความเสี่ยงให้เป็น

การเตรียมตัวสอบ Admission

รวมเรื่องที่ต้องรู้

รวมอันดับ คณะ/มหาลัย ที่มีการเเข่งขันสูง

การเตรียมตัวอ่านหนังสือ

เทคนิคการจัดอันดับ

เตรียมความพร้อมด้วยสนามสอบจำลอง

TCASter Mock Exam

ได้รับผลวิเคราะห์จุดเเข็ง - จุดอ่อนรายบุคคลเเบบละเอียด