Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MYUU TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • เปิดรับสมัคร : 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 66
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 เม.ย. 66
  • การสอบสัมภาษณ์ : 26 เม.ย. 66
  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 29 เม.ย. 66
  • คณะที่เปิดรับสมัคร
   • คณะแพทยศาสตร์
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โควตา (Quota) กลุ่มใช้ผลคะแนนทดสอบ A-Level
  • เปิดรับสมัคร : 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 66
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 เม.ย. 66
  • การสอบสัมภาษณ์ : 24 เม.ย. 66
  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 29 เม.ย. 66
  • คณะที่เปิดรับสมัคร
   • คณะเภสัชศาสตร์
   • คณะพยาบาลศาสตร์
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โควตา (Quota)
  • เปิดรับสมัคร : 10 ก.พ. – 31 มี.ค. 66
  • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 11 เม.ย. 66
  • การสอบสัมภาษณ์ : 17 เม.ย. 66
  • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 24 เม.ย. 66
  • คณะที่เปิดรับสมัคร
   • คณะเกษตรศาสตร์
   • คณะวิทยาศาสตร์
   • คณะนิติศาสตร์
   • คณะรัฐศาสตร์
   • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะบริหารศาสตร์
   • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   • คณะศิลปศาสตร์
    • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

FAQ ทำความรู้จัก A-Level

 • A-Level คืออะไร?
  • A-Level (Applied Knowledge Level: A-Level) คือ การทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ
  • ไม่ทดสอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร
  • เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้
  • A-Level เดิมคือข้อสอบ “วิชาสามัญ” ที่ถูกถูกปรับจัดหมวดหมู่วิชาสอบใหม่ เริ่มใช้ใน TCAS66
 • ผลคะแนนสอบ A-Level มีอายุกี่ปี?
  • ผลคะแนนสอบ A-Level มีอายุ 1 ปี
  • สอบปีใดสามารถใช้ยื่นได้ในปีนั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในปีการศึกษาถัดไปได้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


อัปเดตสรุปสำคัญทุก คณะ/มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศไทย ติดตาม #TCASter ให้ครบทุกช่องทาง

FacebookInstagramLine officialTwitterYoutube

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รอบพอร์ต ม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว TCAS67 รับ 2,617 ที่นั่ง – TCASter

1,598 views

5 สถานที่ขอพรด้านการเรียนแบบสุดปัง! ในกรุงเทพมหานคร – TCASter

37 views

วิศวกรรมแต่ละสาย ทำอาชีพอะไรได้บ้าง? – TCASter

45 views

ค้นหาตัวตนผ่านนพลักษณ์ (EnneagramTest) ทั้ง 9 แบบ – TCASter

56 views

มาตามนัด! ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบทั้ง 4 รอบ – TCASter

3,681 views

เคล็ดไม่ลับของข้อสอบ TPAT1 กสพท. กับทริคเล็ก ๆ ที่ควรรู้ – TCASter

177 views