Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยี
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
  • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • คณะนิติศาสตร์
 2. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะเทคโนโลยี
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
  • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • คณะนิติศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • คณะแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้าที่ 46)

รอติดตามประกาศรับสมัครอื่นๆเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รอบพอร์ต มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศแผนการรับแล้ว! เริ่ม 2 ต.ค. 66 – TCASter

1,400 views

จัดเต็ม! รวมคลิปติวฟรี A-Level ทั้ง 7 ภาษา อยู่ที่นี่แล้ว – TCASter

54 views

ติวจัดเต็ม A-Level ภาษาอังกฤษ กันแบบฟรี ๆ ! ที่นี่เลย – TCASter

66 views

ฟรี! คลิปติว A-Level ภาษาไทย ติวเก็บคะแนนกันปัง ๆ ไปเลย – TCASter

47 views

จัดเต็ม A-Level สังคม! ติวกันฟรี ๆ ทั้งเนื้อหาและข้อสอบ – TCASter

44 views

แจกคลิปติวฟรี! A-Level ชีวะ จัดเต็มให้พร้อมสอบ – TCASter

60 views