Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 4 – 8 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 18 เม.ย. 66
 • สอบสัมภาษณ์ : 22 – 23 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 25 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์
 2. คณะเกษตรศาสตร์
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 5. คณะพยาบาลศาสตร์
 6. คณะแพทยศาสตร์
 7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 8. คณะเทคนิคการแพทย์
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 10. คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 12. คณะเภสัชศาสตร์
 13. คณะเทคโนโลยี
 14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 15. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 16. คณะนิติศาสตร์
 17. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 18. วิทยาลัยนานาชาติ
 19. คณะเศรษฐศาสตร์
 20. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 21. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 22. สหวิทยาการ

รายละเอียดแสดงคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รอบพอร์ต มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศแผนการรับแล้ว! เริ่ม 2 ต.ค. 66 – TCASter

1,369 views

จัดเต็ม! รวมคลิปติวฟรี A-Level ทั้ง 7 ภาษา อยู่ที่นี่แล้ว – TCASter

54 views

ติวจัดเต็ม A-Level ภาษาอังกฤษ กันแบบฟรี ๆ ! ที่นี่เลย – TCASter

66 views

ฟรี! คลิปติว A-Level ภาษาไทย ติวเก็บคะแนนกันปัง ๆ ไปเลย – TCASter

47 views

จัดเต็ม A-Level สังคม! ติวกันฟรี ๆ ทั้งเนื้อหาและข้อสอบ – TCASter

44 views

แจกคลิปติวฟรี! A-Level ชีวะ จัดเต็มให้พร้อมสอบ – TCASter

60 views