Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 4 – 8 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 18 เม.ย. 66
 • สอบสัมภาษณ์ : 22 – 23 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 25 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์
 2. คณะเกษตรศาสตร์
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 5. คณะพยาบาลศาสตร์
 6. คณะแพทยศาสตร์
 7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 8. คณะเทคนิคการแพทย์
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 10. คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 12. คณะเภสัชศาสตร์
 13. คณะเทคโนโลยี
 14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 15. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 16. คณะนิติศาสตร์
 17. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 18. วิทยาลัยนานาชาติ
 19. คณะเศรษฐศาสตร์
 20. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 21. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 22. สหวิทยาการ

รายละเอียดแสดงคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

175 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

152 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,375 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,325 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,080 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,615 views