Follow us on

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 25 – 29 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงกาาร
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ครั้งที่ 1 : 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ครั้งที่ 2 : 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

โครงการ Active Recruitment

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
 • สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก

โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 3)

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://aradmission.kmutt.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รอบพอร์ต ม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว TCAS67 รับ 2,617 ที่นั่ง – TCASter

1,584 views

5 สถานที่ขอพรด้านการเรียนแบบสุดปัง! ในกรุงเทพมหานคร – TCASter

37 views

วิศวกรรมแต่ละสาย ทำอาชีพอะไรได้บ้าง? – TCASter

45 views

ค้นหาตัวตนผ่านนพลักษณ์ (EnneagramTest) ทั้ง 9 แบบ – TCASter

56 views

มาตามนัด! ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบทั้ง 4 รอบ – TCASter

3,677 views

เคล็ดไม่ลับของข้อสอบ TPAT1 กสพท. กับทริคเล็ก ๆ ที่ควรรู้ – TCASter

177 views