Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่โพสต์

ประกาศแล้วจ้า ระเบียบการรับสมัครรอบโควตาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นชื่อเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมสาสตร์อยู่แล้ว และการรับในรอบนี้มีหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ รวมถึงวิทยาเขตต่างๆก็ยังมีจ้า น้องๆคนไหนที่สนใจ รีบเตรียมตัวให้พร้อม แล้วตามแอดมินมาเลยจ้า ‍✈️

ปฏิทิน TCAS65 ส.ลาดกระบัง

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ยืนยันสิทธิ์) : 8 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร รอบ 2 โควตา สจล.

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • โควตา (Quota)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
 • Direct Admission2
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

 • 1st Round Direct Admission
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

 • รับในหลายคณะ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • Direct Admission2
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

 • รับในหลายหลักสูตร
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

 • โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

 • โควตาการรับประเภทนักศึกษาพิการ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ หลักสูตรสองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • Direct Admission 1
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 • โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดนตรีหรือความสามารถอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 • Direct Admission 1
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12. คณะศิลปศาสตร์

 • โควตา (Quota)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

13. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 • โควตา (Quota)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

14. คณะวิทยาศาสตร์

 • โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ติดตามประกาศโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://new.reg.kmitl.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

210 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

189 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,430 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,346 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,087 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,620 views