Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่โพสต์

ประกาศแล้วจ้า ระเบียบการรับสมัครรอบโควตาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นชื่อเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมสาสตร์อยู่แล้ว และการรับในรอบนี้มีหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เลือกอย่างหลากหลายทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ รวมถึงวิทยาเขตต่างๆก็ยังมีจ้า น้องๆคนไหนที่สนใจ รีบเตรียมตัวให้พร้อม แล้วตามแอดมินมาเลยจ้า ‍✈️

ปฏิทิน TCAS65 ส.ลาดกระบัง

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ยืนยันสิทธิ์) : 8 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร รอบ 2 โควตา สจล.

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • โควตา (Quota)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะวิทยาศาสตร์

 • สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ)
 • Direct Admission2
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

 • 1st Round Direct Admission
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

 • รับในหลายคณะ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • Direct Admission2
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

 • รับในหลายหลักสูตร
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

 • โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

 • โควตาการรับประเภทนักศึกษาพิการ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ หลักสูตรสองปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • Direct Admission 1
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

 • โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดนตรีหรือความสามารถอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 • Direct Admission 1
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12. คณะศิลปศาสตร์

 • โควตา (Quota)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

13. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 • โควตา (Quota)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

14. คณะวิทยาศาสตร์

 • โครงการบัณฑิตคืนถิ่น
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ติดตามประกาศโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://new.reg.kmitl.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

BBA Bangkok University International หลักสูตรใหม่ จบภายใน 3 ปี เตรียมพร้อมสู่อนาคตการทำงาน! – TCASter

1,240 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,220 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,220 views

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,261 views

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

906 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,376 views