Follow us on

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่โพสต์

ประกาศออกมาแล้วจ้า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกรอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แอดเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนก็คงจะรอข่าวการรับของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างแน่นอน และการรับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 4,192 คน ซึ่งถือไม่น้อยเลยทีเดียว น้องๆ คนไหนที่มองคณะไหน สาขาไหนไว้ ต้องรีบมาเช็คคะแนนที่จะต้องใช้ในการยื่นสมัครเข้าได้แล้วน้า จะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมไว้ก่อน

ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการรับสมัคร

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 : 20 – 23 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

วิทยาเขตหาดใหญ่

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. คณะวิทยาศาสตร์
 3. คณะแพทยศาสตร์
 4. คณะพยาบาลศาสตร์
 5. คณะวิทยาการจัดการ
 6. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 7. คณะเภสัชศาสตร์
 8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 9. คณะศิลปศาสตร์
 10. คณะนิติศาสตร์
 11. คณะเศรษฐศาสตร์
 12. คณะการแพทย์แผนไทย
 13. คณะเทคนิคการแพทย์
 14. วิทยาลัยนานาชาติ
 15. คณะสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาเขตปัตตานี

 1. คณะศึกษาศาสตร์
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. คณะวิทยาการอิสลาม
 5. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 6. คณะวิทยาการสื่อสาร (รับสายสามัญ/ปวช.)
 7. คณะรัฐศาสตร์
 8. คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาเขตภูเก็ต

 1. คณะการบริการและการท่องเที่ยว (รับสายสามัญ/ปวช.)
 2. คณะวิเทศศึกษา (รับสายสามัญ/ปวช.)
 3. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 4. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 3. โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
 4. วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาเขตตรัง

 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (รับสายสามัญ/ปวช.)
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://entrance.psu.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รอบพอร์ต ม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว TCAS67 รับ 2,617 ที่นั่ง – TCASter

1,567 views

5 สถานที่ขอพรด้านการเรียนแบบสุดปัง! ในกรุงเทพมหานคร – TCASter

36 views

วิศวกรรมแต่ละสาย ทำอาชีพอะไรได้บ้าง? – TCASter

45 views

ค้นหาตัวตนผ่านนพลักษณ์ (EnneagramTest) ทั้ง 9 แบบ – TCASter

56 views

มาตามนัด! ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบทั้ง 4 รอบ – TCASter

3,675 views

เคล็ดไม่ลับของข้อสอบ TPAT1 กสพท. กับทริคเล็ก ๆ ที่ควรรู้ – TCASter

177 views