Follow us on

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่โพสต์

ประกาศออกมาแล้วจ้า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกรอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แอดเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนก็คงจะรอข่าวการรับของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างแน่นอน และการรับนักเรียนเข้าศึกษาภายใต้โครงการนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 4,192 คน ซึ่งถือไม่น้อยเลยทีเดียว น้องๆ คนไหนที่มองคณะไหน สาขาไหนไว้ ต้องรีบมาเช็คคะแนนที่จะต้องใช้ในการยื่นสมัครเข้าได้แล้วน้า จะได้มีเวลาเตรียมความพร้อมไว้ก่อน

ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการรับสมัคร

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 : 20 – 23 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

วิทยาเขตหาดใหญ่

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. คณะวิทยาศาสตร์
 3. คณะแพทยศาสตร์
 4. คณะพยาบาลศาสตร์
 5. คณะวิทยาการจัดการ
 6. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 7. คณะเภสัชศาสตร์
 8. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 9. คณะศิลปศาสตร์
 10. คณะนิติศาสตร์
 11. คณะเศรษฐศาสตร์
 12. คณะการแพทย์แผนไทย
 13. คณะเทคนิคการแพทย์
 14. วิทยาลัยนานาชาติ
 15. คณะสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาเขตปัตตานี

 1. คณะศึกษาศาสตร์
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. คณะวิทยาการอิสลาม
 5. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 6. คณะวิทยาการสื่อสาร (รับสายสามัญ/ปวช.)
 7. คณะรัฐศาสตร์
 8. คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาเขตภูเก็ต

 1. คณะการบริการและการท่องเที่ยว (รับสายสามัญ/ปวช.)
 2. คณะวิเทศศึกษา (รับสายสามัญ/ปวช.)
 3. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 4. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 3. โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
 4. วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาเขตตรัง

 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (รับสายสามัญ/ปวช.)
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://entrance.psu.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,185 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

461 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,170 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

826 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,267 views

วิธีการจัดอันดับ รอบ 3 TCAS เลือกยังไง? มาดูกัน!- TCASter

777 views