Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่โพสต์

พึ่งผ่านไปไม่นานกับการรับสมัครรอบพอร์ตฟอลิโอของจุฬาฯ มาตอนนี้ข่าวรับสมัครรอบโควตาก็ประกาศมาแล้วจ้า แอดเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเฝ้ารอติดตามาการประกาศอย่างใกล้ชิดแน่นอน วันนี้แอดมินเลยรวบรวมโครงการทั้งหมดที่เปิดรับ ซึ่งมีมากถึง 26 โครงการ โครงการที่เด่นๆอย่างเช่น โครงการจุฬาชนบทก็มีค่า… ใครที่มีคุณสมบัติตรงกับโครงการไหน ให้เตรียมเอกสารข้อมูลให้พร้อมแล้วตามไปสมัครได้เลยค่า

กำหนดรับสมัคร TCAS65 รอบ2 โควตา จุฬาฯ

 • เปิดรับสมัคร : 14 – 24 กุมภาพันธ์ 65
 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : 16 มีนาคม 65
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ : 27 – 28 มีนาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พฤษภาคม 65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
 • การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบ 2 จุฬาฯ

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
 • ข่าวการรับสมัคร : คลิก
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
4. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาสเปน
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
5. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
6. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางสถาปัตยกรรมไทย
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
7. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านศิลปศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
8. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นทางสุขศึกษาและพลศึกษา
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
9. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
10. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูง
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
11. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
12. โครงการคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
13. โครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
14. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
15. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ นฤมิตศิลป์ ดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
16. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
17. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
18. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
19. โครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬา-ชนบท)
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
20. โครงการจุฬา-ชนบท โรงเรียนปอเนาะพิเศษฯ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
21. โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท โดยความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุข
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
22. โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
23. โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
24. โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
25. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
26. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://tcas.atc.chula.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อยากเป็นอยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

471 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

471 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

468 views

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

471 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

461 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

441 views