Follow us on

TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่โพสต์

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มวล.

 • เปิดรับสมัคร : 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ : ติดตามได้ในประกาศแต่ละสำนักวิชา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 8 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64

คณะที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มวล.

1. สำนักวิชาการจัดการ

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

4. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. สำนักวิชาศิลปศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. สำนักวิชาแพทยศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : รอประกาศ

10. สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

13. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

14. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : รอประกาศ

15. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

 • เปิดรับสมัคร 2 มีนาคม – 29 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : https://entry.wu.ac.th

สมัครผ่านเว็ปไซต์ : https://entry.wu.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,089 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,195 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,020 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,558 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,197 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,669 views