Follow us on

ค่ายจิตเจ้า ครั้งที่ 6 The Sixth Sense

วันที่โพสต์

ถึงเพลาเปิดประตูตำหนัก ที่จะนำพาผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยา ได้มารู้จักตัวเองผ่านการนำพาของผู้นำทางมาหาคำตอบไปพร้อมกันได้ใน ” The Sixth Sense ตำหนัก สำนักจิตเจ้า “

หมายเหตุ : หากผู้สมัครไม่สะดวกในการปริ้นต์เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการค่ายและหนังสือแสดงความยินยอมรับความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผู้ปกครอง สามารถเขียนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ไอแพด โดยใช้เป็นปากกาสีน้ำเงินแทนได้

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

วันที่จัดกิจกรรม

  • วันที่ 1-3 กันยายน 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

จำนวนที่รับ

  • 60 คน

ค่าใช้จ่าย

  • 799 บาท

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

  • ม.ปลาย

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรม บีพี เชียงใหม่ ซิตี้ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINK

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

902 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

897 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

905 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

889 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

604 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

591 views