Follow us on

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่โพสต์

สวัสดีค่าน้องๆทุกคน วันนี้ระเบียบการรับสมัคร รอบ 3 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยบูรพาได้ประกาศออกมาแล้วค่า จากที่แอดมินเห็นระเบียบการรับสมัครแล้วบอกได้เลยว่า บางสาขาวิชานั้นกำหนด GPAX ขั้นต่ำเพียง 2.00 เท่านั้น น้องๆคนไหนที่กังวลกลัวว่าเกรดจะไม่ถึง แอดมินเชื่อมั่นว่าที่มหาวิทยาลัยแแห่งนี้สามารถสมัครได้อย่างแน่นอนค่า (●’◡’●)ノ

ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยบูรพา

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ 3 แอดมิชชัน มบ.

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 : 20 – 23 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะเภสัชศาสตร์
 2. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 3. คณะพยาบาลศาสตร์
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
 6. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
 7. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 8. คณะวิทยาศาสตร์
 9. คณะวิทยาการสารสนเทศ
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 12. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 13. คณะดนตรีและการแสดง
 14. คณะศึกษาศาสตร์
 15. คณะโลจิสติกส์
 16. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 17. วิทยาลัยนานาชาติ
 18. คณะสหเวชศาสตร์
 19. คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
 20. คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
 21. คณะอัญมณี(วิทยาเขตจันทบุรี)
 22. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
 23. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาเขตสระแก้ว)

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://regservice.buu.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,966 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,076 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,036 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

791 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

627 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,964 views