Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • วิทยาเขตบางเขนและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  • รับสมัคร : 7 – 10 มิ.ย. 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 14 มิ.ย. 64
  • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ถ้ามี) : 15 มิ.ย. 64
  • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
 • วิทยาเขตกำแพงแสน
  • รับสมัคร : 5 – 10 มิ.ย. 64
  • คณะดำเนินการคัดเลือก : 13 มิ.ย. 64
  • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64 (16:00 น.)
 • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
  • รับสมัคร : 3 – 13 มิ.ย. 64
  • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 มิ.ย. 64

คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร

มก. วิทยาเขตบางเขน

 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
 • คณะประมง
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

มก. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรม
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

มก. วิทยาเขตกำแพงแสน

 • คณะเกษตร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะประมง  
 • คณะสิ่งแวดล้อม
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

มก. วิทยาเขตศรีราชา

 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะพาณิชยนาวี นานาชาติ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการนิสิตพ้นสภาพ ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://admission.ku.ac.th/

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://admission.ku.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดไม่ลับของข้อสอบ TPAT1 กสพท. กับทริคเล็ก ๆ ที่ควรรู้ – TCASter

27 views

รอบพอร์ต มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศแผนการรับแล้ว! เริ่ม 2 ต.ค. 66 – TCASter

1,424 views

จัดเต็ม! รวมคลิปติวฟรี A-Level ทั้ง 7 ภาษา อยู่ที่นี่แล้ว – TCASter

55 views

ติวจัดเต็ม A-Level ภาษาอังกฤษ กันแบบฟรี ๆ ! ที่นี่เลย – TCASter

66 views

ฟรี! คลิปติว A-Level ภาษาไทย ติวเก็บคะแนนกันปัง ๆ ไปเลย – TCASter

47 views

จัดเต็ม A-Level สังคม! ติวกันฟรี ๆ ทั้งเนื้อหาและข้อสอบ – TCASter

44 views