Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัครทางเว็ปไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php : 3 – 6 มิถุนายน 64
 • ชำระเงินค่าสมัคร : 3 – 6 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 8 มิถุนายน 64
 • สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับการเลือก (1 รหัส – คณะ – สาขาวิชา)
 • ประกาศรับสมัคร : คลิก
 • ค้นหารายชื่อคณะที่เปิดรับสมัคร : คลิก

ประเภทของโครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. ประเภทที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
  • มีจำนวนทั้งหมด 13 รหัส คณะ-สาขาวิชาที่เปิดรับ
 2. ประเภทที่ดำเนินการโดยคณะ
  • มีจำนวนทั้งหมด 15 รหัส คณะ-สาขาวิชาที่เปิดรับ
 3. ประเภทที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น
  • มีจำนวนทั้งหมด 2 รหัส คณะ-สาขาวิชาที่เปิดรับ

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?tcasround=4

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 64


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,169 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views