Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพสต์

กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ4 มข.

 • เปิดรับสมัครออนไลน์ : 3 – 7 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 11 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 13 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษา : 14 มิถุนายน 64
 • รายงานตัวเข้าศึกษา : 17 – 18 มิถุนายน 64

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการพิเศษ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. คณะเกษตรศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. คณะพยาบาลศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. คณะแพทยศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. คณะทันตแพทยศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. คณะเภสัชศาสตร์
  • โครงการพิเศษ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. คณะนิติศาสตร์
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. คณะสหวิทยาการ
  • รับตรงอิสระ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://admissions.kku.ac.th/web/Direct/Program

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://admissions.kku.ac.th/web/Direct/Program

สมัครทางเว็ปไซต์ : https://admissions.kku.ac.th/regis_app

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,746 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

706 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

556 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views