Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่โพสต์

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : http://www.admissions.chula.ac.th/

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : http://www.admissions.chula.ac.th/admissions.html

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 64


คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
  • แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ
  • แขนงวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม
  • รับจำนวนรวม 50 ที่นั่ง
  • เปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 10 มิถุนายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 10 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 13 มิถุนายน 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  • รับจำนวนรวม 25 ที่นั่ง
  • เปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 10 มิถุนายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ : 10 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 13 มิถุนายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 มิถุนายน 64
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

รอประกาศเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,747 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

708 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

558 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views