Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่โพสต์

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://admission.mfu.ac.th

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://admission.mfu.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 64


โครงการที่ 1

  • โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 64
  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 21 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

โครงการที่ 2

  • โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564
  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 35 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

รอประกาศเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

BBA Bangkok University International หลักสูตรใหม่ จบภายใน 3 ปี เตรียมพร้อมสู่อนาคตการทำงาน! – TCASter

1,240 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,223 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,221 views

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,262 views

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

906 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,382 views