Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่โพสต์

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://admission.mfu.ac.th

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://admission.mfu.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 64


โครงการที่ 1

  • โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 64
  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 21 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

โครงการที่ 2

  • โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
  • กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564
  • สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 35 สาขาวิชา
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

รอประกาศเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,815 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,900 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,867 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

729 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

574 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,947 views