Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่โพสต์

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://www.admission.nu.ac.th/index.php

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 64


โครงการที่ 1

 • โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข
 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 64
 • รับจำนวน 5 ที่นั่ง
 • คะแนนที่ใช้พิจารณา : GAT ตอน 1 15% , GAT ตอน 2 15% , PAT1 20% , PAT2 50%
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

โครงการที่ 2

 • โครงการรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษา
 • คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 • เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 64
 • รับจำนวน 3 ที่นั่ง
 • คุณสมบัติ : ผู้สมัครไม่ถือสัญชาติไทยและสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก

รอประกาศเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 สถานที่ขอพรด้านการเรียนแบบสุดปัง! ในกรุงเทพมหานคร – TCASter

24 views

วิศวกรรมแต่ละสาย ทำอาชีพอะไรได้บ้าง? – TCASter

36 views

ค้นหาตัวตนผ่านนพลักษณ์ (EnneagramTest) ทั้ง 9 แบบ – TCASter

43 views

มาตามนัด! ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบทั้ง 4 รอบ – TCASter

3,297 views

เคล็ดไม่ลับของข้อสอบ TPAT1 กสพท. กับทริคเล็ก ๆ ที่ควรรู้ – TCASter

152 views

รอบพอร์ต มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศแผนการรับแล้ว! เริ่ม 2 ต.ค. 66 – TCASter

2,270 views