Follow us on

MSE VIRTUAL CAMP#15 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

วันที่โพสต์

น้องๆ จะได้รับชมวีดีโอที่ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และวีดีโอกิจกรรมความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น เซรามิคจากวิศวกรรมวัสดุผสานสุนทรียะ จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 65 ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพฯของสาขาวิชา และประกาศนียบัตรสามารถใช้สะสมในแฟ้มผลงาน (Portfolio) ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเฉพาะ
– นักเรียนที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2564 สายวิทย์-คณิต
– ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

ขั้นตอนการสมัคร
– วันที่ 8-31 มีนาคม 2564 รับสมัครและจัดส่งหลักฐาน
– กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
– ส่งรูปภาพใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบเกรด ทางข้อความ https://www.facebook.com/materials.silpakorn
– วันที่ 2 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
– วันที่ 2 – 7 เมษายน 2564 ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยการชำระเงินค่าสมัครจำนวน 400.00 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ “719-0-68516-2” ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมวัสดุฯ โดยนายภัทร์ สุขแสน”

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ Google Classroom ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 09.00 – 15.00 น. เผยแพร่วีดีโอในระบบ Virtual Camp เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาวีดีโอ
เวลา 15.00 – 15.45 น. เปิดระบบออนไลน์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพูดคุยและสอบถามข้อมูล
เวลา 16.00 – 17.00 น. ทำแบบทดสอบในระบบ Virtual Camp จากการศึกษาวีดีโอ เมื่อครบเวลาที่กำหนดระบบจะปิดการทำแบบทดสอบอัตโนมัติ

รูปแบบของกิจกรรม

  • ดูวีดีโอ, ทำแบบทดสอบ

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • 31 มีนาคม 2564

วันที่จัดกิจกรรม

  • 25 เมษายน 2564 (เรียนออนไลน์พร้อมกันตามวันเวลาที่กำหนด)

จำนวนรับสมัคร

  • 120 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.5 (สายวิทย์-คณิต gpax 2.50)

ค่าใช้จ่าย

  • 400 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

จัดโดย

  • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่?

  • มี

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,038 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,169 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views