Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MYUU TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • การสอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะดนตรีและการแสดง
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะโลจิสติกส์
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาลัยนานาชาติ
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
  • คณะแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการรับตรง
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
  • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2
  • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ
  • วิทยาลัยนานาชาติ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อัปเดตสรุปสำคัญทุก คณะ/มหา’ลัย ทั่วประเทศไทย ติดตาม #TCASter ให้ครบทุกช่องทาง

FacebookInstagramLine officialTwitterYoutube

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

869 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,005 views

รอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเพิ่มมีโครงการไหนบ้าง? – TCASter

18,926 views

สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

895 views

สีมงคล 2024! ใส่เสริมดวง รับความปังตั้งแต่ต้นปี มาดูกัน! – TCASter

4,222 views

รวม 4 บทสวดไว้ท่องก่อนสอบ เสริมดวงด้านการเรียน มาดูกัน! – TCASter

4,234 views