ค่ายแนะแนวสถาปัตย์ Talkkatect
| |

ค่ายแนะแนวสถาปัตย์ Talkkatect

กลับมาแล้ว !!! ค่าย talkkatect ค่ายแนะแนวจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ไม่เหมือนค่ายแนะแนวที่ไหน เราจะพาน้องๆไปเปิดประสบการณ์การเรียนคณะสถาปัตย์ !! จากรุ่นพี่ทั้ง 3 มหาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพี่ๆจากสาขา!! สถาปัตยกรรมหลัก ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมและการผังเมือง สถาปัตยกรรมนานาชาติ(INDA,ID,COMMDE) แล้ววมาเจออกันนน🫶🏻🫶🏻🫶🏻   วันที่จัดกิจกรรม 29 – 30 มิ.ย. 2567 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย 9 มิ.ย. 2567  (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) จำนวนที่รับ 250 คน/วัน ค่าใช้จ่าย 899 บาท คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ) ม.ปลาย / ปวช. / เด็กซิ่ว / GED สถานที่จัดกิจกรรม…