📣 เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายเยาวชนอาสา 👦🏻👧🏻
|

📣 เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายเยาวชนอาสา 👦🏻👧🏻

📣 เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายเยาวชนอาสา 👦🏻👧🏻 เปิดใจเรียนรู้ อยู่ง่าย กินง่าย พร้อมลำบากได้ !!   โอ้มื้อโช่เปอ แบกเป้ไปหาน้อง 🛵🌻🌄 ตอน… ครูอาสาตัวน้อย บนดอยสูง เปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศ ทุกพื้นที่ 🇹🇭 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออุดมศึกษา ทุกเพศ ไม่จำกัดสาขาวิชา ความถนัด   📅รับสมัคร วันนี้ – 23 มิถุนายน 2567 🚂 🚆ร่วมเดินทางขึ้นดอยไปทำค่ายครูอาสา ในการเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ ผ่านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ณ ชุมชนบ้านแม่ลิดหลวง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   ค่ายจะดำเนินการจัดในช่วง 22 – 24 สิงหาคม 2567 🔹รายละเอียดค่าย – เป็นค่ายเยาวชนอาสาแบกเป้ไปหาน้อง ของกลุ่มเยาวชนโอ้มื้อโช่เปอ – ไม่มีค่าสมัคร –…