อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ  – TCASter
| | | | |

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

หลังจากที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศยกเลิกการสอบวิชาเฉพาะสำหรับคณะนิติศาสตร์ไปเมื่อเดือนพฤษาคม 2567 น้อง ๆ DEK68 หลาย ๆ คนน่าจะรอติดตามเกณฑ์การรับเข้าใหม่ของ TCAS68 อยู่ และตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้ว เพราะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทางคณะนิติศาสตร์​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกของคณะนิติศาสตร์ที่จะใช้ใน TCAS68 เรียบร้อยแล้ว จะใช้คะแนนวิชาอะไรบ้าง มาดูกันเลย! องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละวิชาฯ ที่จะใช้คัดเลือกใน TCAS68 1. TCAS68 รอบที่ 2 Quota หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) GPAX ขั้นต่ำ 3.00 (ณ วันที่สมัคร) เกณฑ์การคัดเลือก คะแนน TGAT ความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก 80% GPAX ค่าน้ำหนัก 20%  จำนวนรับ 50 คน 2. TCAS68 รอบที่ 3 Admission หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) เกณฑ์การคัดเลือก คะแนน…