Follow us on
ค้นหาข้อมูลคณะในฝัน

H1

H2

H3

รอบ Port-มหาลัยรับสมัคร

เหลืออีก

00

วัน

รับสมัครรอบ Portfolio

มหาวิทยาลัยกำหนดช่วงเวลา

#Dek67

รอบ Port-ประกาศผล

เหลืออีก

00

วัน

ประกาศผลรอบ Portfolio

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

#Dek67

รอบ Port-ยืนยันสิทธิ์

เหลืออีก

00

วัน

ยืนยันสิทธิ์ในระบบรอบ Portfolio

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

#Dek67

รอบ Port-สละสิทธิ์

เหลืออีก

00

วัน

สละสิทธิ์ในระบบรอบ Portfolio

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

#Dek67

รอบ Quota-มหาลัยรับสมัคร

เหลืออีก

00

วัน

มหาลัยเปิดรับสมัครรอบ Quota

มหาวิทยาลัยกำหนดช่วงเวลา

#Dek67

รอบ Quota-ประกาศผล

เหลืออีก

00

วัน

ประกาศผลในระบบรอบ Quota

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

#Dek67

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25

27 views

อ่านหนังสือสอบมาก็เยอะ แต่ก็ยังจำไม่ได้สักที ลองทำ Short Note เตรียมสอบกันดูมั้ย? 

รวมบทออกสอบในวิชาสามัญภาคแรก!

7 ประโยชน์จากการดื่มน้ำให้เพียงพอ

ค่ายอยากเป็นหมอฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25

#DEK62 ?ใครเรียนสายศิลป์ – ภาษา ยกมือขึ้น!!✋

5 เพลงแก้เครียดฟังช่วงสอบ

ค้นหาข้อมูลคณะในฝัน