Follow us on

สอบจำลองข้อสอบหลักสูตรอินเตอร์

ฝึกสอบจำลองก่อนไปทดสอบจริงเพื่อให้พร้อมกว่าใคร
IELTS BMAT CU-AAT CU-ATS
รู้คะเเนนก่อน รู้จุดพลาดก่อน ตอนสอบจริงจะได้คะเเนนสุดปัง

TCASter Mock Exam Inter คืออะไร?

ศูนย์รวมสนามสอบจำลองในรายวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ ทั้ง IELTS, CU AAT Math,
CU ATS หรือ BMAT จัดการสอบกับผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ สอบทุกวิชาสมจริง เข้มข้น ครบทุก Part พร้อม Feedback รายคน เพื่อปรับปรุงคะแนนสอบ

ทำไมต้อง TCASter Mock Exam Inter?

มีผู้เคยเข้าร่วมสอบแล้ว
มากกว่า
2700
คน
NPS Score
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
7
คะแนน
จำนวนรอบ
ที่เปิดให้สอบปีนี้
10
รอบ
จำนวนที่นั่ง
ที่เปิดให้สอบปีนี้
3900
ที่นั่ง

สมจริง เข้มข้น ครบทุก Part พร้อม Feedback รายคน เพื่อปรับปรุงคะแนนสอบ

วิชาที่เปิดสอบและตารางสอบ

IELTS

CU

BMAT