ติดต่อสอบถาม

สอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งปัญหา

1. แจ้งปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ข้อสอบ”
2. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ระบบสอบ และการประกาศผล”