Follow us on

Doctor Dentist & Veterinary | แพทย์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์

วันที่โพสต์

Doctor Dentist & Veterinary เจาะลึกแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์

วันและเวลาที่จัดกิจกรรม: อาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รูปแบบกิจกรรม: Online Real Time by Zoom (เรียนสดออนไลน์พบผู้สอนจริง)

ประเภทของกิจกรรม : ค่ายเชิงวิชาการ


 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือปวช.หรือเทียบเท่าหรือเด็กซิ่ว
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดได้

รับสมัครจนถึง 12 กรกฎาคม 2567 ภายใน 23.59 น.

(อาจปิดรับสมัครก่อนวันและเวลาที่กำหนดหากมีผู้สมัครครบ 80 คนแล้ว)


กิจกรรมภายในค่าย

 

 • ปูพื้นฐาน เปิดประตูสู่โลกสาธารณสุขของไทย
 • กายวิภาคศาสตร์และการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นสำหรับแพทยศาสตร์
 • กายวิภาคศาสตร์ในช่องปากสำหรับทันตแพทยศาสตร์
 • สัตว์เลี้ยงแสนรักในมุมมองสัตวแพทยศาสตร์

 

 

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 • VDO ทบทวนความรู้หลังจบค่าย รับชมซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง นานสูงสุด 15 วันหลัง
 • หนังสือเรียน Doctor Dentist and Veterinary เจาะลึก 3 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (E-Book)
 • รับสิทธิ์เข้าร่วมกลุ่มพัฒนาทักษะ ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างอิสระที่จะจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและอบรมเชิงวิชาการให้ฟรี หลังจบกิจกรรมค่าย
 • รับสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถเพื่อรับหนังสือรับรองความสามารถ (เมื่อผ่านตามเกณฑ์กำหนด)
 • รับประกาศนียบัตร 3 ใบ 3 สาขา (ได้รับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม) ประกอบด้วย
 • ประกาศนียบัตรผ่านการเรียนในหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์หัวใจและการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับแพทยศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรผ่านการเรียนในหลักสูตรพื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ในช่องปากสำหรับทันตแพทย์
 • ประกาศนียบัตรผ่านการเรียนในหลักสูตรสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นสำหรับสัตวแพทยศาสตร์

 

 

วันที่จัดกิจกรรม

 • 14 กรกฎาคม 2567

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

 • 12 กรกฎาคม 2567 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน

ค่าใช้จ่าย

 • 779 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ)

 • ม.1 – ม.6 / ปวช. / เทียบเท่า / เด็กซิ่ว (ปีการศึกษา 2567)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • กิจกรรมออนไลน์

กิจกรรมนี้จัดโดย

 • Change Education

เพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร
 • สายอาชีวะสามารถสมัครได้
 • รับประกาศนียบัตร 3 ใบ 3 สาขา

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINK

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,815 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,898 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,863 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

728 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

573 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,947 views