Follow us on

ส่วนที่ 1: สิ่งที่ต้องทำก่อนเข้าสอบรอบคัดเลือก Academic War ครั้งที่ 5

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน

ผู้สมัครต้องมีการส่งเอกสารยืนยันตัวตนหลังสมัคร 2 ฉบับ (โดยเอกสารจะต้องยังไม่หมดอายุ)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาใบปพ.7 หรือปพ.1 หรือเอกสารยืนยันการเป็นนักเรียนที่ทาง TCASter กำหนด (ส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง)
    โดยเอกสารทั้งสองใบจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง วันที่สมัคร พร้อมระบุว่า “ใช้สำหรับแข่งขัน Academic War เท่านั้น”

หากไม่มีสำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาใบปพ.7 หรือปพ.1
ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันการเป็นนักเรียน ที่นี่

ส่งเอกสาร ภาคอีสาน คลิ๊ก!

ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง

 หลังจากการส่งเอกสารยืนยันตัวตน

– ทางทีมผู้จัดงาน จะทำการตรวจสอบเอกสาร และการชำระเงินของผู้สมัคร

– หากเอกสารถูกต้อง รายชื่อของผู้สมัครจะปรากฎในไฟล์ตรวจสอบรายชื่อ ตามรายวิชาที่สมัคร โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว 1 อาทิตย์ก่อนถึงวันสอบจริงของแต่ละภาค

 

** หากไม่พบรายชื่อของตนเอง ให้แจ้งเข้ามาที่ Facebook Fanpage TCASter โดยแจ้งชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน วิชาที่สมัคร และสนามสอบที่ลงสอบ

 

หมายเหตุ : กรุณาจำเลขที่นั่งสอบของตนเอง เนื่องจากจะต้องใช้ในการเข้าห้องสอบในวันสอบ หากไม่มีรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบ คณะกรรมการคุมสอบจะทำการตัดสิทธิ์สอบทันที