Follow us on

TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศของแต่ละคณะ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :ติดตามประกาศของแต่ละคณะ
 • สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศของแต่ละคณะ
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศของแต่ละคณะ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • คณะบริหารธุรกิจ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • รวมคณะ (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • รวมคณะ (ประเภทนักศึกษาพิการ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • Bachelor of Science Program in Business Information Technology (international curriculum
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,166 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

828 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views